Græn skref

 

Græn skref eru leið fyrir opinbera aðila til að vinna markvisst að umhverfismálum eftir skýrum gátlistum og fá viðurkenningu eftir hvert skref. 

Hvernig get ég verið með?

Í dag hlaut embætti Héraðssaksóknara viðurkenningu fyrir að stíga fyrsta Græna skrefið. Það er mikill metnaður fyrir verkefninu innanhúss og starfar öflugt þriggja manna teymi að innleiðingu þess. Það sem skiptir ekki síður máli er stuðningur yfirstjórnar sem svo sannarlega er til staðar hjá Héraðssaksóknara og auðveldar allar breytingar. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, sagðist við afhendinguna í dag vona að Grænu skrefin stuðli að aukinni starfsánægju og bætti við að verkefnið geti leitt til minni rekstrarkostnaðar hjá embættinu. Starfsmenn embættisins hafa vakið athygli undanfarið þar sem þeir þeysast á milli staða á rafhlaupahjóli, en kaupin á því voru einmitt liður í Grænu skrefunum. Til hamingju með árangurinn og gangi ykkur vel með framhaldið!
 

Velkomin í hópinn, Fjársýsla ríkisins!

Fjársýsla ríkisins búin að stíga sitt fyrsta Græna skref! Þær Ragnheiður Gunnarsdóttir forstöðumaður og Vilborg Hólmjárn hafa umsjón með verkefninu og stefna á að klára annað skref fyrir áramót, enda góður stuðningur innhúss. Alveg til fyrirmyndar! 
 

Annað skref Hafrannsóknastofnunar

Við óskum Hafrannsóknastofnun til hamingju með að hafa lokið Grænu skrefi nr. 2 af 5. Lísa Anne Libungan á Uppsjávarlífríkissviði tók við skrefinu en hún situr í Umhverfisnefnd Hafró. Stofnunin sýnir vilja í verki og að eigin frumkvæði gróðursettu þau nú í vor 77 tré í Heiðmörk. Þar eiga þau reit sem þau kalla Brimgarð og gerðu starfsmenn og fjölskyldur sér glaðan dag, grilluðu og plöntuðu trjám með krökkunum sínum í yndislegu veðri. Framtakið verður endurtekið næsta vor!
 

Evrópsk samgönguvika er hafin

Evrópsk samgönguvika stendur yfir dagana 16.-22. september. Markmið vikunnar er að kynna íbúum í þéttbýli samgöngumáta sem allt í senn eru vistvænir, hagkvæmir og bæta heilsu fólks um leið og þeir hafa jákvæð áhrif á umhverfi og andrúmsloft. Við hvetjum stofnanir til nýta tækifærið þessa vikuna og kynna kosti vistvænna samgöngumáta fyrir starfsfólki sínu. Er einhver starfsmaður innanhúss sem getur deilt reynslu sinni af því að hjóla, ganga eða taka strætó í og úr vinnu? Væri hægt að fá kynningu á hjólasamgöngum í hádegismat eða á starfsmannafundi? Er hægt að setja upp keppni innanhúss, t.d. hvaða deild kemur oftast með vistvænum hætti til/frá vinnu þessa vikuna eða hvaða deild kemur með frumlegasta hætti til vinnu? Endilega virkjið hugmyndaflugið, klæðið ykkur vel og nýtið ykkur Evrópska samgönguviku til þess að upplifa kosti vistvænna samgöngumáta.
 

Öll skrefin í höfn hjá Landsvirkjun

Landsvirkjun hefur nú lokið við að innleiða öll fimm Grænu skrefin í höfuðstöðvum sínum á Háaleitisbraut. Greinilegt er að bakvið metnaðarfullt umhverfisstarf Landsvirkjunar er samstilltur og drífandi hópur af öllum sviðum rekstursins sem lætur verkin tala og velta við hverjum steini. Við óskum Landsvirkjun innilega til hamingju með áfangann!
 

Mötuneyti til fyrirmyndar

Það er gaman að sjá hvað mörg mötuneyti eru farin að vanda til verka þegar kemur að matarsóun, endurvinnslu og að bjóða uppá græna valkosti og þ.a.l. minnka framboð af rauðu kjöti. Í mötuneyti Landsvirkjunar á Háaleitisbraut stendur Ingvar Sigurðsson kokkur vaktina. Ingvar er snillingur í því að fullnýta hráefni og hann sér til þess að allur úrgangur sem fellur til í eldhúsinu sé rétt flokkaður til endurvinnslu. Ingvar býður starfsfólki að taka með sér afganga heim í margnota matarílátum sem það kemur sjálft með. En þá afganga sem eftir verða hikar Ingvar ekki við að nýta í nýjan og girnilegan rétt. Restar gærdagsins verða því kræsingar á ný! Einnig er gaman að segja frá því að vegan úrvalið í hlaðborðinu rýkur út og eftirspurnin eykst stöðugt. 
 
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og dómsmálaráðuneytið hafa nú innleitt fyrstu þrjú grænu skrefin á einu bretti. Ráðuneytin fengu afhenta viðurkenningu fyrir árangurinn í dag og voru að vonum stolt af sér og sínum. Við óskum ykkur til hamingju og gangi ykkur vel með framhaldið!
 
Með skráningu sinni er Heyrnar- og talmeinastöð íslands 72. stofnunin til að taka þátt í Grænu skrefunum. 22 starfsmenn starfa hjá Heyrnar- og talmeinastöðinni og hlökkum við mikið til að feta með þeim skrefin góðu. 
 

Nýr þátttakandi í Grænu skrefunum

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hefur nú skráð sig til leiks í Grænu skrefin. Hjá miðstöðinni starfa 24 manns í Hamrahlíð í Reykjavík. Við bjóðum Þjónustu- og þekkingarmiðstöðina hjartanlega velkomna til leiks! :)
 
Í starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs hafa umhverfismálin sannarlega verið sett á oddinn og hefur þjóðgarðurinn nú fengið viðurkenningu fyrir fyrsta Græna skrefið. Vatnajökulsþjóðgarður spannar rúm 14% af flatarmáli Íslands og er einn stærsti þjóðgarður í Evrópu. Starfsstöðvarnar átta sem hafa lokið fyrsta skrefinu eru staðsettar vítt og breitt um þjóðgarðinn en þær eru Fellabær, Gamlabúð, Gljúfrastofa, Kirkjubæjarklaustur, Mývatn, Skaftafellsstofa, Skaftárstofa og Snæfellsstofa. Starfsmenn eru vel upplýstir um umhverfismál enda eitt af markmiðum þjóðgarðsins að vernda náttúru hans. Áhersla er lögð á að draga úr umhverfisáhrifum t.a.m með umhverfisvænum ferðamátum, flokkun og endurnýtingu úrgangs og minni rafmagnsnotkun. Þjóðgarðurinn hefur sett sér metnaðarfullar stefnur þegar kemur að innkaupum og samgöngum og stuðlar þannig að bættu umhverfi og heilsu starfsfólks á sama tíma og umhverfisvitund gesta og starfsfólks er efld. Vatnajökulsþjóðgarður sýnir gott fordæmi fyrir aðrar stofnanir og óskum við þeim til hamingju með árangurinn!
 
Vinnumálastofnun hefur mikinn áhuga á að vinna markvisst að umhverfismálum í sínum rekstri og hefur því skráð sig til leiks í Grænu skrefin. Hjá stofnuninni starfa 150 manns á átta starfsstöðvum um land allt, en höfuðstöðvar stofnunarinnar eru í Reykjavík. Verið velkomin í hópinn!
 
Í dag fengu heilbrigðis- og félagsmálaráðuneyti viðurkenningu fyrir að hafa innleitt þriðja og fjórða Græna skrefið, einungis rúmu hálfu ári eftir innleiðingu fyrstu tveggja skrefanna. Umhverfismálin hafa verið tekin föstum tökum hjá ráðuneytunum og er verkefnið mjög sýnilegt innanhúss sem gerir starfsmönnum einfaldara fyrir að tileinka sér aðgerðir þess. Öflugt þriggja manna teymi fer fyrir innleiðingu Grænu skrefanna í ráðuneytunum tveimur og hafa þau m.a. staðið fyrir fræðslu um sorpflokkun og unnið að metnaðarfullum markmiðum um samdrátt í losun. Til hamingju með árangurinn!
 
Þjóðskjalasafn Íslands er 68. stofnunin sem stígur með okkur Grænu skrefin. Hjá stofnuninni starfa 35 manns á Laugarvegi 162. Við erum spennt fyrir samstarfinu og bjóðum Þjóðskjalasafn Íslands hjartanlega velkomið til leiks!
 

Skráning á matarsóun

Nú eru stofnanir farnar að huga að matarsóun bæði hvað varðar fræðslu og verkefni til að draga úr matarsóun í mötuneytum. Við höfum gert einfaldan skráningarlista yfir matvæli sem eru framleidd og matvæli sem fara í ruslið. Þá er líka hægt að gera athugun á því hversu mikið af mat sem er sóað er í raun og veru ætur. Þetta skjal mun hjálpa til við þessa útreikninga. 
 

Héraðssaksóknari er nýr þátttakandi

Embætti Héraðssaksóknara hefur verið að innleiða breytingar til að draga úr umhverfismálum um nokkur tíma og hafa þau nú ákveðið að stíga skrefið til fulls og taka þátt í verkefninu með okkar. Við bjóðum þau velkomin í hópinn.
 

Kolefnissjóður MS

Menntaskólinn við Sund hefur stofnað sérstakan kolefnissjóð sem ætlað er að nota til að kolefnisjafna allar skipulagðar hópferðir á vegum skólans, bæði flug og akstur. Helsta losunin hjá skólanum er eins og hjá flestum ríkisstofnunum vegna samgangna en til þess að draga líka úr losun er verið að bæta aðstöðu fyrir þá sem koma hjólandi eða gangandi til vinnu. Yfirbyggt hjólaskýli er í byggingu og settar verða upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla.  
 

Alþingi heldur áfram með skrefin

Fyrsti Alþingisdagurinn var haldinn nú á föstudaginn s.l. og var viðburðurinn fyrir bæði starfsmenn og þingmenn. Nú eru aðeins örfáir mánuðir síðan Alþingi fagnaði sínu fyrsta Græna skrefi og nú þegar er skref tvö innleitt hjá þeim. Þau hafa gert virkilega vel í innleiðingu á verkefninu og gert margar breytingar í sínu innra starfi. Mikið hefur dregið úr eða þau hafa alveg hætt með t.d. matvöru í smáumbúðum, minnkað umbúðanotkun og plastpokanotkun. Þau hafa einnig verið mjög virk í því að upplýsa starfsmenn og alþingismenn um verkefni sem verið er að innleiða og hvatt alla til þátttöku. Meiri og skipulagðari flokkun fer fram og svo eitt það mikilvægasta er að nú munu þau vinna markvisst að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna með t.d. notkun á fjarfundarbúnaði. 
 
Rúm fjögur ár eru liðin síðan verkefnið Græn skref í ríkisrekstri fór formlega af stað og hefur orðið jákvæð þróun á tímabilinu. Til að viðhalda gæðum verkefnisins þarf reglulega að uppfæra aðgerðir og kröfur sem ríkisstofnunum eru settar. Síðastliðið sumar var gert endurmat á Grænum skrefum í ríkisrekstri og kröfur verkefnisins hertar. Þar sem Umhverfisstofnun er sú stofnun sem veitir öðrum ríkisstofnunum viðurkenningu fyrir innleiðingu Grænna skrefa, fengum við óháðan aðila til að kanna hvort allar aðgerðirnar væru uppfylltar hjá Umhverfisstofnun. Mannvit framkvæmdi úttektina. Niðurstaðan er að Umhverfisstofnun uppfyllir öll skref Grænna skrefa á öllum starfstöðvum sínum (Reykjavík, á Snæfellsnesi, Patreksfirði, Akureyri, í Mývatnssveit, á Egilsstöðum, Hellu og Vestmannaeyjum. „Það er mjög ánægjulegt að við fáum þessa ytri úttekt sem staðfestir okkar árangur, enda ber hinu opinbera og þá ekki síst Umhverfisstofnun að vera öðrum fordæmi, vera til fyrirmyndar í umhverfismálum,“ segir Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar. Næst á dagskrá hjá okkur er að fara í endurmat á verkefninu hjá þeim stofnunum þar sem minnst tvö ár eru liðin frá því að þær tóku síðasta skref sitt. Þannig ætlum við að tryggja það að allir séu virkir í verkefninu. 
 

Mismunandi ljósamiðar

Stundum hentar ekki að nota áminningarmiða sem verkefnið er að bjóða uppá eða að stofnanir vilja gera eitthvað annað og meira í þeirra anda. Þá eru þetta t.d. mjög skemmtilegir miðar sem Hafró gerði, bæði áminning til starfsmanna og vísun í starfsemi stofnunarinnar. 
 

Fyrsta skrefið í höfn

Hafrannsóknastofnun fékk sitt fyrsta Græna skref afhent en þau höfðu um nokkurn tíma unnið að umhverfismálum en settu þau í skýrara ferli með Grænu skrefunum. Einnig eru skip Hafró í verkefninu sem verður gaman að fylgjast með í framtíðinni.