Grænt bókhald

Smelltu hér fyrir nýjustu útgáfu Græns bókhalds

Grænt bókhald er skilgreint sem efnisbókhald þar sem fram koma upplýsingar um hvernig innkaupum á margvíslegri rekstrarvöru og þjónustu er háttað, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. Með markvissri færslu græns bókhalds geta stofnanir gert sér grein fyrir keyptu magni og eðli innkaupa á vöru eða orku og þannig sett sér mælanleg markmið um hagræðingu eða að draga úr notkun.

Niðurstöður fyrir 2017.

Niðurstöður fyrir 2016.

Niðurstöður fyrir 2015.

Niðurstöður fyrir 2014.

Niðurstöður fyrir 2013.

Niðurstöður fyrir 2012.

Niðurstöður fyrir 2011.

Niðurstöður fyrir hverja stofnun fyrir sig, eftir árum.

 

Leiðbeiningar

Losun vegna flugferða

 

Grænt bókhald nýtist á margan hátt:

  • Safnað er upplýsingum um þá þætti sem valda neikvæðum umhverfisáhrifum. 
  • Samantekt um grænt bókhald nýtist til að koma stefnu í umhverfismálum á framfæri.
  • Tölur úr grænu bókhaldi draga fram það sem betur mætti fara við reksturinn. 
  • Skýrsla um grænt bókhald veitir upplýsingar til almennings um fyrirtækið. 
  • Upplýsingar um grænt bókhald geta stuðlað að betri ímynd í samfélaginu.

Með 2. útgáfu af græna bókhaldinu fylgja tvö stutt myndbönd sem eru annars vegar kynning á skjalinu og hins vegar er sýnt hvernig á að slá inn upplýsingar.